Projektory RICOH to przede wszystkim wysoko-marżowe modele biurowe XGA – takie jak Ricoh Pj X2240.
Dzięki bardzo dobrym parametrom i cenie projektory te stanowią również wyjątkowo atrakcyjną pozycję dla wszystkich partnerów Inter Alnet.

Projektory RICOH cechują też nowoczesne rozwiązania – zwłaszcza w serii ST i UST (krótkiego i ultra krótkiego rzutu) – taki jak łącza z przodu projektora, co umożliwia postawienie go na końcu biurka i ogranicza bałagan spowodowany kablami.

RICOH projectors are primarily high-margin XGA office models – such as XGA Ricoh Pj X2240.
Due to very good parameters and price, these projectors are also extremely attractive position for all partners of Inter Alnet.
RICOH projectors involve also modern solutions – especially in ST and UST series (short and ultra-short throw) – such as the links from the front of the projector, which allows to place it at the end of the desk and reduces mess caused by cables.